matan-dan-terjemah-lengkap-riyadhus-shalihin

Matan dan Terjemah Lengkap Riyadhus Shalihin – Riyadhus Shalihin merupakan kitab kumpulan hadits tentang tazkiyah, adab, dan akhlak ini telah memberikan manfaat yang luar biasa bagi kaum Muslimin. Kitab yang merupakan karya besar Iman An-Nawawi ini telah memberikan nilai-nilai tarbiyah yang agung dan nilai spiritual yang tinggi.

Riyadhush Shalihin (artinya, ‘taman’ bagi orang-orang shalih) memang memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki kitab-kitab hadits selainnya. Ia benar-benar menjadi ‘taman’ bagi orang-orang shalih. Ia adalah bekal dan rujukan bagi dai, sekaligus ‘pelita’ bagi yang awam.

Ditahqiq dan Ditakhrij oleh Ulama Tepercaya

Seluruh hadits dalam kitab yang kami terjemahkan ini telah ditahqiq dan ditakhrij oleh Syaikh Nashiruddin Al-Albani juga Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Dua ulama yang telah dikenal keshalihan dan kefaqihannya dalam agama.

Pencantuman Nomor Hadits

Selain ditahqiq dan ditakhrij oleh dua ulama tepercaya, terjemahan ini dilengkapi dengan pencantuman nomor hadits. Sehingga menambah nilai ilmiah buku Matan dan Terjemah Lengkap Riyadhus Shalihin ini.

Terjemahan Lengkap dan Sesuai Dengan Syarahnya

Selain lengkap, terjemah Riyadhus Shalihin yang kami sajikan sesuai dengan syarah dari para ulama’. Sehingga mudah untuk dipahami tanpa harus membuka kembali syarah ataupun penjelasan ulama pada masing-masing hadits.

Buku Matan dan Terjemah Lengkap Riyadhus Shalihin, ditulis oleh Imam An-Nawawi, diterbitkan oleh Pustaka Arafah, dengan tebal buku 844 halaman, hardcover, ukuran 17 x 24 cm, berat buku +- 1.2 Kg

Leave a Reply