Buku Ruh Seorang Mukmin Tergantung Pada Utangnya

Buku Ruh Seorang Mukmin Tergantung Pada Utangnya karya Yazid bin Abdul Qadir Jawas, Diterbitkan oleh Penerbit Pustaka At Taqwa. Sesungguhnya agama Islam adalah agama yang sempurna, mudah dan mengatur hubungan antara manusia dengan Khaliq (Allah) Azza wa Jalla serta mengatur hubungan antara manusia dengan manusia dan makhluk lainnya.

Islam mengatur mu’amalah (intraksi) manusia dengan peraturan terbaik. Agama Islam mengajarkan adab dan mu’amalah yang baik dalam semua transaksi yang dibenarkan dan disyari’atkan dalam Islam, misalnya dalam transaksi jual beli, sewa menyewa, gadai termasuk dalam transaksi pinjam meminjam atau utang piutang yang akan kita bicarakan. Utang piutang adalah muamalah yang dibenarkan syari’at Islam. Muamalah ini wajib dilaksanakan sesuai syari’at Islam, tidak boleh ada kebohongan dan kedustaan, dan wajib diperhatikan bahwa utang wajib dibayar.

Utang piutang banyak dilakukan kaum muslimin. Akan tetapi, kebanyakan dari mereka melakukannya tidak sesuai dengan syari’at, dan hal ini wajib diluruskan. Terutama bagi para penuntut ilmu dan para da’i harus memperhatikan masalah utang piutang.

Wajib diingat pula oleh setiap muslim dan muslimah, bahwa utang wajib dibayar dan jika tidak dibayar akan dituntut hingga hari kiamat. Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam tidak mau menshalatkan jenazah seorang Muslim yang masih memiliki tanggungan hutang dua dinar sampai hutang itu dilunasi.

Baca juga Buku Manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam Tazkiyatun Nufus

Buku Ruh Seorang Mukmin Tergantung Pada Utangnya

Buku Ruh Seorang Mukmin Tergantung Pada Utangnya ini sebagai nasehat sesama muslim dan sebagai nasihat bagi orang yang masih melakukan atau menganggap enteng masalah utang piutang. Peringatan akan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Selamat membaca..

Dapatkan buku ini hanya di Tokobukumuslim, Toko buku islam online terpercaya, Teman Setia Anda mencari Ilmu Agama

Leave a Reply