Buku Panduan Tadabbur Al Quran

Buku Panduan Tadabbur Al Quran – Kiswah Media. Buku ini merupakan terjamahan dari kitab aslinya yang berjudul Mafatih Tadabburil Qur’an Wan Najah fil Hayah dan kitab Hakadza Asyu Ma’a Al-Quran yang ditulis Dr.Khalid Abdul Karim Al-Lahim dan Dr.Asma’ binti Rasyid Ar-Ruwaisyid.

Al Quran, salah satu mukjizat terbesar Nabi Muhammad shalallahu’alaihi wasallam. Betapa tidak, sebagai kitab suci, terbukti Al Quran masih tetap terjaga keaslianya hingga sekarang dan hingga akhir zaman kelak. Ia akan terus memperlihatkan mukjizatnya hingga masa yang dikehendaki Allah. Di antara mukjizatnya, siapa pun yang membaca dan merenungi (mentadabburi) ayat-ayatnya, lalu mengamalkannya, niscaya akan terlihat pengaruh yang luar biasa pada dirinya. Karena, di dalam Al-Quran terdapat kekuatan besar yang akan menggerakkan hati, jiwa dan anggota badannya.

Buku Panduan Tadabbur Al Quran

Buku Panduan Tadabbur Al Quran ini memaparkan sepuluh kunci pokok yang harus ditempuh seorang mukmin agar dapat mentadabburi Al-Quran. Di dalam buku ini juga dibeberkan kisah orang-orang yang sukses mentadabburi ayat-ayat Al-Quran, baik generasi terdahulu maupun sekarang. Mereka hidup bersama Al-Quran dalam setiap gerak-gerik dan tarikan nafas. Maka mereka pun merasakan buah manis tadabbur, yang menjadikan hidup mereka berubah menjadi lebih baik, lebih berkah, dan lebih bernilai.

Inilah buku yang sangat penting yang menjadi panduan seorang mukmin untuk bisa mentadabburi ayat-ayat Al-Quran. Marilah bergabung bersama kafilah pentadabbur Al-Quran! Selamat membaca!

Dapatkan Buku Panduan Tadabbur Al Quran ini hanya di Tokobukumuslim, Toko buku islam online terpercaya, Teman Setia Anda mencari Ilmu Agama

Leave a Reply