Buku Kisah Para Tabiin

Buku Kisah Para Tabiin – Kisah Para Tabiin Ummul Qura adalah buku terjemahan dari kitab Ashrut Tabi’in yang dikarang oleh Syaikh Abdul Mun’im Al-Hasyimi. Tabi’in merupakan generasi awal kaum muslimin yang masa hidupnya setelah para sahabat Rasulullah dan tidak mengalami masa hidup Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wasalllam. Usianya tentu lebih muda dari generasi sahabat, bahkan ada yang masih anak-anak atau remaja pada masa sahabat masih hidup. Dan mereka merupakan murid langsung dari para sahabat Nabi Shalallahu ‘alaihi wasalllam.

Baca juga Buku Kisah Kisah Nubuat dari Nabi 

Mereka adalah generasi terbaik setelah sahabat Nabi sesuai dengan yang Rasulullah sabdakan. “sesungguhnya, orang yang terbaik di antara kamu ialah yang hidup pada kurunku (sahabat), kemudian orang orang yang hidup sesudah kurunku (tabi’in). (HR Muslim nomor 4603)

Buku Kisah Para Tabiin

Mereka pula para insan teladan yang memberikan teladan dalam mengarungi tantangan zaman, sejak era kejayaan Islam pada masa Khulafa Rasidin hingga pasang surut kejayaan Islam pada masa khilafah Umawiyah hingga permulaan era Daulah Abbasiyah.

Keteladanan mungkin merupakan salah satu barang berharga yang makin langka bagi umat saat ini. Setelah Rasulullah menyatakan para sahabat sebagai generasi terbaik, menyusul kemudian generasi tabi’in. Penggalan hadits di atas adalah salah satu bukti, yaitu rekomendasi Rasulullah akan kualitas para tabi’in.

Baca juga Buku Kisah Kisah Dalam Al Quran 

Tabi’in yang pertama kali meninggal setelah Najasy adalah Zaid ibn Ma’mar bin Zaid, yaitu pada tahun 30 H, dan yang terakhir wafat ialah Khalaf bin Khulafiah, yaitu pada tahun 181 H. Insya’Allah, buku ini termasuk terjemah paling lengkap yang secara ilmiah fokus memotret profil para tabi’in. Termasuk kelebihan buku ini adalah klasifikasi berdasarkan kompetisi dan letak geografis mereka.

Yang jelas, banyak keladanan para tabi’in yang bisa ditiru melalui Buku Kisah Para Tabiin ini, baik dalam hal kualitasa keimanan, ketakwaan keilmuan, akhlaqul karimah, kezuhudan, kewaraan, ketawadukan, maupun dalam ketekunan ibadah. Juga, dalam keikhlasan kesungguhan, kesabaran, ketabahaan, maupun Keistiqamahan di atas kebenaran.

Selamat membaca!

Dapatkan Buku Kisah para Tabi’in ini hanya di TokoBukuMuslim.com, Toko buku islam online terpercaya, Teman Setia Anda mencari Ilmu Agama.

Leave a Reply