Buku Kedudukan As Sunnah Dalam Syariat Islam

Buku Kedudukan As Sunnah Dalam Syariat Islam karya Yazid bin Abdul Qadir Jawas, diterbitkan oleh Penerbit Pustaka At Taqwa. Segala puji bagi Allah Ta’ala yang telah menurunkan Al-Qur’an kepada Rasul-Nya, Muhammad Shallallaahu’alaihi wa sallam dan memberikan hak serta wewenang kepada beliau untuk menjelaskan Al-Qur’an. Sehingga dengan Al-Qur’an dan As-Sunnah manusia mendapat petunjuk ke jalan yang lurus (as-Shiraat al-Mushtaqiim). Tidak ada jalan yang benar kecuali jalan Al-Qur’an dan As-Sunnah menurut pemahaman Salafush Shalih mengamalkan keduanya, berdakwah mengajak ummat Islam untuk berpegang teguh kepada keduanya, serta konsekuen dan konsisten di atas keduanya.

Ummat Islam sejak zaman Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam meyakini bahwa As-Sunnah merupakan sumber ajaran Islam disamping Al-Qur’an. Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, yang kalian tidak akan sesat salam kalian berpegang teguh kepada keduanya, yaitu Kitabullah dan Sunnahku.” (HR. al-Hakim dan al-Baihaqi).

Baca juga Buku Istiqamah Konsekuen dan Konsisten Menetapi Jalan Ketaatan

Buku Kedudukan As Sunnah Dalam Syariat Islam

Dalam buku ini penulis menjelaskan kedudukan As-Sunnah sebagai pembelaan terhadapnya yang selalu dirongrong oleh musuh-musuh Islam dan orang-orang kafir, munafik, ahlul bid’ah, kaum orientalis, dan para pengekornya. Mudah-mudahan penjelasan dalam buku ini dapat difahami, diamalkan, dan bermanfaat bagi kaum Muslimin.

Dapatkan buku ini hanya di Tokobukumuslim, Toko buku islam online terpercaya, Teman Setia Anda mencari Ilmu Agama

Leave a Reply