Buku Halal Haram dalam Islam

Buku Halal Haram dalam Islam karya Syaikh Muhammad bin Sahlih Al-Utsaimin, yang diterjemahkan dari kitab aslinya berjudul Al-Halal Wal Haram Fil Islam. Diterbitkan oleh Penerbit Ummul Qura.  Buku ini membahas tentang hukum halal dan haram setiap amal atau perbuatan dalam kehidupan sehari hari. Padahal dalam hadits Rasulullah di jelaskan bahwa yang halal itu jelas dan yang haram juga jelas tapi di antara keduanya ada perkara yang samar samar yang tidak di ketahui oleh banyak orang. Nah, perkara yang samar samar ini yang patut kita waspadai.

Baca juga Buku Harta Haram Muamalat Kontemporer 

Tapas batal halal dan haram sudah seharusnya menjadi pengetahuan yang wajib atas setiap muslim. Sebab, halal haram berkaitan langsung dengan perintah dan larangan dari Allah, yang menjadi indikator utama utama ketakwaan seseorang hamba, apakah amal yang dilakukan akan mendapatkan ridho Allah, atau malah berbuah murka. Dapat dibayangkan, seorang muslim tanpa pengetahuan ini ibarat kendaraan yang melaju pada malam hari tanpa penerangan. Rambu rambu menjadi tak berguna, dan segala larangan dapat diterjang.

Buku Halal Haram dalam Islam

Buku ini menjadi suluh yang membimbing kita mengenali rambu rambu mana yang tidak boleh dilanggar. Ditulis seorang ulama besar Saudi Arabia, menjadikan buku ini memiliki jaminan otentitas isi. Kandungan Halal-Haram yang dibahas pun demikian kompleks, mulai dari bab akidah, adab hingga fikih dan ibadah. Beberapa hal pokok yang sering kita jumpai dalam keseharian, dikelompokkan dalam bab bab tersebut, sehingga memudahkan kita memahami kandunganya.

Jadi, koleksi buku kita serasa belum lengkap tanpa kehadiran buku ini. Sebab setinggi apapun wawasan dimiliki seseorang, akan tetap tak bernilai ketika ia buta akan rambu rambu mana halal dan mana haram.

Buku Halal Dan Haram Dalam Islam ini cocok sekali untuk di jadikan pegangan dan panduan menentukan halal dan haram. Buku islam ini bersandarkan dalil yang kuat, yang di ambil berdasarkan Al-Quran dan Hadits serta pendapat para ulama. Jangan sampai kita menghalalkan sesuatu yang haram dan mengharamkan sesuatu yang halal. Kuncinya adalah banyak menuntut ilmu.

Dapatkan buku ini hanya di Tokobukumuslim, Toko buku islam online terpercaya, Teman Setia Anda mencari Ilmu Agama

Leave a Comment

Chat Disini
Chat Disini