Buku Biografi 35 Shahabiyah Nabi Ummul Qura

Buku Biografi 35 Shahabiyah Nabi Ummul Qura karya Syaikh Mahmud al-Mishri, yang diterjemahkan dari kitab aslinya berjudul Shahabiyat Haula Ar-Rasul, Diterbitkan oleh Penerbit Ummul Qura. Buku Biografi 35 Shahabiyah Nabi ini merupakan kumpulan kisah para wanita yang bersama-sama membantu dan menolong nabi dalam menegakkan serta menyebarkan agama Islam.

Tak salah jika ada istilah Selalu ada wanita hebat dibelakang lelaki luar biasa.Itulah sebuah kalimat yang sedikit menggambarkan tentang sosok shahabiyah Rasullah. Mereka adalah seorang anak dari para pejuang, istri mujahid atau pun ibu dari generasi-generasi terbaikyang kelak mengharumkan nama islam dimuka bumi.

Buku Biografi 35 Shahabiyah Nabi Ummul Qura

Buku ini menggambarkan 35 shahabiyah nabi yang secara teguh dan ikhlas membantu perjuangan dakwah Rasullah dimasa awal dan kejayaan islam. Kita tentu pernah mendengan cerita Ibunda Khadijah. Bagaimana dengan kekuatan akan dan harta yang dimiliki membantu secara total dakwah nabi dari awal. Tatkala wahyu turun untuk pertama kali dengan sangat berat dan dahsyat kepada Rasullah, Khadijah menenangkan gejolak dalam hati, pikiran, raga beliau. Penuh kebahagiaan, haru, cinta dari pengorbanan yang kesemuanya dibingkai dengan keimanan.

Baca Juga Buku Ensiklopedi Sahabat 

Sebenarnya banyak sekali shahabiyah yang telah membantu nabi Muhammad SAW dalam mendukung perjuangan beliau menyebarkan Islam di awal-awal kedatangannya, namun dalam buku ini sengaja dibahas 35 orang shahabiyah yang paling terkenal dan menonjol kisahnya, yang dapat kita ambil pelajaran dan suri tauladan bagaimana seorang perempuan Islam turut berjuang dalam mendukung kejayaan Islam.

Para shahabiyah yang diceritakan dalam Buku Biografi 35 Shahabiyah Nabi Ummul Qura ini antara lain adalah:

 1. Khadijah binti Khuwailid,
 2. Saudah binti Zam`ah,
 3. Aisyah binti Abu Bakar,
 4. Hafshah binti Umar,
 5. Zainab binti Khuzaimah,
 6. Ummu Salamah,
 7. Zainab binti Jahsy
 8. Juwairiyah
 9. Ramlah
 10. Shafiyyah
 11. Maimunah
 12. Fathimah binti Rasulullah saw.
 13. Halimah
 14. Ummu Aiman
 15. Fathimah binti Asad
 16. Ummu Sulaim
 17. Ummu Hisyam
 18. Ummu `Ammarah
 19. Asma’ binti Abu Bakar
 20. Ummu Haram
 21. Kabsyah binti Rafi`
 22. Sumayyah
 23. Ummu Waraqah
 24. Shafiyyah binti Abdul Muththalib
 25. Atikah
 26. Asma’ binti `Umais
 27. Ummu Syuraik
 28. Umamah binti Abul `Ash
 29. Ar-Rubai`
 30. Ummul Fadhl Lubabah,
 31. Al-Khansa’
 32. Ummu Ma`bad
 33. Ummu Kultsum binti `Uqbah
 34. Ummul Mundzir, dan
 35. Hindun binti `Utbah ra.

Bersiapalah untuk membuka lembaran emas sejarah para mukminah perkasa, cerdas, santun akhlaknya dan berhati mulia dalam sejarah islam.

Dapatkan buku ini hanya di Tokobukumuslim, Toko buku islam online terpercaya, Teman Setia Anda mencari Ilmu Agama

Leave a Reply