Buku Asbabun Nuzul Insan Kamil

Buku Asbabun Nuzul Insan Kamil. Asbabun Nuzul merupakan ilmu Al-Qur’an yang membahas mengenai latar belakang atau sebab-sebab suatu atau beberapa ayat al-Qur’an diturunkan. Pada umumnya, Asbabun Nuzul memudahkan para Mufassir untuk menemukan tafsir dan pemahaman suatu ayat dari balik kisah diturunkannya ayat itu. Selain itu, ada juga yang memahami ilmu ini untuk menetapkan hukum dari hikmah di balik kisah diturunkannya suatu ayat.

Salah satu upaya untuk memahami Al-Quran adalah dengan mempelajari ilmu Ulumul Qur’an, menelaah tafsirnya dan mengetahui asbabun nuzul ayat-ayat yang diriwayatkan dengan sanad shahih. Mengetahui sebab turunnya ayat tergolong ilmu yang sangat agung dan berharga, mengingat korelasi eratnya dengan ayat Al-Quran dan sunnah Rasulullah Shallallaahu ‘Alihi Wasallam yang merupakan pondasi agama. Selain itu mengetahui asbabun nuzul sangat efektif membantu dalam memahami pengertian ayat-ayat Al-Quran.

Buku Asbabun Nuzul Insan Kamil

 

Buku Asbabun Nuzul Insan Kamil ini merupakan buku terjemahan kitab Asbabun Nuzul karya Imam As-Suyuthi. Membahas tentang peristiwa dan perkara yang menjadi sebab diturunkannya ayat-ayat Al-Qur’an. Dimulai dari surat Al-Fatihah hingga surat An-Naas, lengkap 114 surat dalam Al-Qur’an. Beliau menyebutkan riwayat-riwayat yang berkaitan dengan peristiwa dan sebab diturunkannya ayat-ayat tersebut, serta mengulas kisah-kisah menggugah hati dan keimanan.

Penting sekali bagi kita untuk mengetahui asbabun nuzul ini. Mengetahui asbabun nuzul akan mengantarkan seseorang untuk membuka tabir hikmah yang ada di dalam syari’at Allah, sehingga dengan pengetahuan terhadap hikmah dari syari’at Allah akan semakin menambah keimanan yang ada di dalam hati. Mengetahui asbabun nuzul dapat mengantarkan seseorang untuk memahami ayat Allah dengan benar.

Selamat Membaca..

Dapatkan Buku Asbabun Nuzul Insan Kamil hanya di Tokobukumuslim.com, Toko Buku Islam Online Terpercaya, Teman Setia Mencari Ilmu Agama.

Leave a Comment

Chat Disini
Chat Disini